Avlösarsevice

Avlösarservice

Avlösarservice

Vad skiljer detta från personlig assistans?

Avlösarservice innebär att en person kommer hem och tillfälligt tar hand om omvårdnaden av ett barn eller en hemmavarande vuxen. Insatsen är individuellt utformad och stödet och hjälpen ges för dagliga personliga behov, till exempel med hygien, för- flyttning, på- och avklädning och hjälp vid måltider. Insatsen avlösarservice vänder sig till alla familjer med barn och ungdomar med särskilda behov, och som omfattas av LSS, (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Den avser att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Den erbjuds såväl som en regelbunden insats som hjälp vid akuta behov.

Hur ansöker jag om avlösarservice?

Du ansöker hos kommunen genom att följa länken nedan och fylla i blanketten.


Här hittar du blanketten

Vi hjälper dig självklart med ansökan om du vill.

En liten film om avlösarservice

Vi har gjort en liten film som berättar kortfattat om LSS-insatsen avlösarservice. Avlösarservice syftar till att avlasta anhöriga till personer med en funktionsnedsättning, så de kan t.ex. uträtta sysslor utanför hemmet eller bara koppla av.
Vill du få mer information om Avlösarservice, kontakta din biståndshandläggare på kommunen eller ring oss så berättar vi mer

Musik: www.hooksounds.com

Kontakta oss gärna!