Personlig assistans

Personlig assistans

Personlig assistans

Vem kan få Personlig assistans?

Personlig assistans kan erbjudas till den som har ett stort och varaktigt funktionshinder och som behöver hjälp med grundläggande behov såsom personlig hygien, måltider, av och påklädning, kommunikation etc.

Lagen som reglerar detta kallas LSS, (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Tillhör man någon av personkrets 1-3 kan man bli beviljad assistansersättning.

Personkretsar

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Betydande eller bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Du får heller inte ha fyllt 65 år för att ha rätt till personlig assistans. Om du däremot blivit beviljad assistans före 65 års ålder, har du rätt att få behålla den även efter 65 år fyllda.

Det är en handläggare på kommunen eller Försäkringskassan som utreder och fattar beslut kring assistansen. När du sedan fått beviljad assistans-
ersättning kan du välja själv vem som skall utföra assistansen hos dig.

Kontakta oss gärna!