LSS-utredningen klar!

LSS-utredaren Gunilla MaLmborg lämnade den färdiga LSS-utredningen till regeringen 10 januari, med de åtgärder som föreslås styra LSS-reformen i framtiden. Som väntat innebär förslaget att staten ska bli ensam huvudman för personlig assistans (idag delar staten och kommunerna på det).

De viktigaste ändringarna enligt förslaget:

• Staten blir ensam huvudman för personlig assistans

• Barn under 16 år och personer med psykiska funktionsnedsättningar kan inte få personlig assistans, men nya kommunala insatser ska skapas för dem.

• Schablon för t.ex. fritidsaktiviteter, träning och inköp på 15 timmar i veckan. Man kan ansöka om mer timmar vid behov.

• Kommunerna kommer finansiera de första 20 timmarna varje vecka av personlig assistans.

• Enbart 93, 5 % av schablonbeloppet ska betalas ut när anhöriga (som delar hushållsgemenskap) är assistenter.

Ändringarna har som väntat väckt stora protester från funktionsrättsorganisationer, berörda familjer och personer med funktionsnedsättningar över hela Sverige. Kritikerna menar bland annat att stödinsatserna som ska ersätta personliga assistansen är oprövade. Schablonen på 15 timmar riskerar att innebära att många förlorar möjligheten att leva som alla andra. Familjer kan komma tvingas att radikalt förändra sina liv för att klara att sköta om sina barn alternativt att sätta sina barn på institutioner, vilket var vanligt innan LSS-reformen skapades på 90-talet. Vårdnadshavare skulle dessutom kunna förlora möjligheten att välja vem som ska ta hand om deras barn i hemmet.

Många känner även att förslagets åtgärder känns rättsosäkra och att det lämnas mycket utrymme för tolkningar av rätten till stöd. Detta kan komma att användas för ytterligare besparingar på personlig assistansen i framtiden. Många känner dessutom en oro för hur kommunerna ska kunna garantera kvalitén i insatserna som är tänkta att vara ersättning till personlig assistans, då det redan är stor skillnad på utförande mellan kommuner i Sverige.

Nu höjs många röster för att begära ett kasserande av utredningen och att en ny utredning tillsätts. I dagens aktuella regeringsförhandlingar (16 jan) ingår förhandlingar om just detta.

Källor
brukarkoll.se
fub.se
assistanskoll.se